درخواست شعبه شکوه

قوانین نمایندگیفرم اخذ نمایندگی
خدماتی که شرکت شکوه ارایه می دهد:

 • سیستم آموزشی
 • بسته های آموزشی
 • چارت آموزشی موسسه که کلیه واحدهای آموزشی ملزم به رعایت آن می باشند
 • برگزاری دوره تربیت مدرس(TTC) با هزینه متقاضی تاسیس شعبه
 • اجازه استفاده از برند و نام شکوه و تفویض حق استفاده از لوگوی تجاری شکوه

شرایط اخذ شعبه:

 • تامین فضای آموزشی لازم و مناسب از لحاظ بنا و تجهیز واحدها مطابق استاندارد شکوه
 • کسب مجوز حقوقی آموزشگاه به نام موسسه شکوه

شرایط ساختمان مورد نظر جهت تاسیس شعبه:

 • ساختمان مذکور می بایست برخیابان اصلی بوده و همچنین امکان دسترسی آسان و در عین حال ظرفیت جذب زبان آموز را داشته باشد
 • شرایط قانونی مورد نظر آموزش و پرورش ( فاصله ۱۵۰-۲۵۰ از سایر مراکز آموزشی) را دارا باشد
 • مشکل ترافیکی برای ساکنین منطقه ایجاد ننماید
 • ساختمان مذکور می بایست از لحاظ فضای آموزشی دارای حداقل ۶ کلاس با گنجایش ۱۰ الی ۱۸ نفر را داشته باشد

تجهیزات:

 • کلیه کلاس ها می بایستی از یک LCD یا تلویزیون، رخت آویز، میز و صندلی استاد و دانشجو، وایت برد، تخته پاک کن، چارت آموزشی شکوه برخوردار باشند
 • سالن ثبت نام می بایست به LCD مجهز باشد
 • حداقل ۱ عدد کامپیوتر جهت استفاده آموزشی و ثبت نامی و یک عدد پرینتر سوزنی یا لیزری و یک دستگاه کپی

*تایید استاندارد بودن تجهیزات بر عهده دفتر مرکزی شکوه است

 • سمت:محل خدمت:از:تا: 
  Add a row