تهران – ستاری

آدرس: اتوبان ستاری شمال، تقاطع لاله، نبش بنفشه ۱۳، پلاک ۴، طبقه اول

تلفن: ۴۴۴۱۵۵۹۹ – ۴۴۴۱۵۵۵۳