دوره های آمادگی

شرکت شکوه ایران در راستای آمادگی هر چه بیشتر زبان آموزان برای امتحانات بین المللی مختلف (Cambridge Exams, IELTS, TOEFL)  به برگزاری دوره های تخصصی آمادگی و امتحانات آزمایشی (Mock Tests) این آزمون ها، زیر نظر دایره امتحانات شکوه در دفتر مرکزی ،واقع در خیابان ایران زمین، اقدام کرده است.

ابتدا از مراجعه کنندگان و زبان آموزان عزیز امتحان عمومی زبان انگلیسی به صورت کتبی و شفاهی گرفته می شود تا سطح زبانی ایشان دقیق تعیین گردد. سپس با توجه به هدف، زمان و نمره مورد نظر زبان آموزان، بسته آموزشی دوره مورد نظر، با توجه به  روزترین وکاربردی ترین کتاب ها و مطالب موجود، زیر نظر مدیر آموزشی طراحی و معرفی می شود. در طرح درس ارائه شده میزان آموزش در هر مهارت زبانی به صورت کلی برنامه ریزی و میزان و نحوه مطالعه برای داوطلبین کاملا توضیح داده می شود. در انتهای هر مقطع از دوره آموزشی آزمونی (Progress Test) برای مشخص کردن میزان پیشرفت گرفته خواهد شد. همچنین در انتهای دوره امتحانات آزمایشی (Mock Tests) مطابق با استانداردهای بین المللی برای آمادگی هرچه بیشتر داوطلبین برگزار می شوند.

کلاس های آمادگی به صورت خصوصی (یک یا دو نفر) و نیمه خصوصی (حداکثر ۵ نفر) می باشند و مدت زمان و میزان هزینه بسته آموزشی بنا به تعداد داوطلبین در هرسطح با توجه به نمره و زمان مورد نظر تعیین می گردند.

تعیین سطح و مشاوره در دفتر مرکزی رایگان می باشد.

 

 

 

 

 

آزمون مناسب خود را از این لینک  انتخاب کنید:http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english