دوره های ویژه نوجوانان

کتابهای Hey There از دوره کتابهای نوجوانان است که پس از دوره بسیار موفق Family and Friends در موسسه شکوه تدریس می شوند. این دوره مختص گروه سنی ۱۱ تا ۱۵ می باشد و دارای موضوعات متنوع و کاربردی در جامعه و دنیای واقعی نوجوانان می باشد. متن های مختلف در مورد اداب و سنن و فرهنگهای مختلف و تنوع تمرینات و بازیها ,همراه با مجموعه کاملی از ویژگی های دستور زبان از جمله ویژگی های این دوره می باشد که با توجه به بومی سازی شدن در ایران از جمله قابل اعتماد ترین مجموعه های اموزشی در ایران می باشد.
نویسندگان این مجموعه از کتابها همگی دارای تجربیات چند دهه تدریس زبان انگلیسی در کشورهای مختلف به گروه سنی نوجوانان می باشند و دارای تالیفات متعدد برای این گروه هستند.
دوره کتابهای Hey There دارای ۴ کتاب بوده که در تقسیم بندی گروه های Aو B در موسسه شکوه تدریس می شوند. تکرار برخی از ساختارهای گرامری که در دوره قبل کار شده و استفاده ازانها بصورت کاربردی در زندگی روزمره از اهداف گروه آموزشی می باشد.

آرزوی ما در شکوه این است که کودکان ونوجوانان این مرز و بوم با این روش سیستماتیک و مدرن ودر عین حال بومی و علمی به اهداف ذکر شده رسیده و ستاره های درخشان و افتخارایران عزیزمان باشند.

توجه!
به اطلاع می رسانیم نماینده های حقوقی استانها به هیچ وجه در امور مالی نقشی ندارند و این امور مستقیما با دفتر مرکزی شکوه در تهران می باشد.
شعب غیر مجاز:
  • تبریز (مدیریت آقای بهزاد خلیلی)
  • چالوس و نوشهر (مدیریت آقای تهمتن)
  • گرگان (مدیریت آقای احمد صفر خانی)
  • موسسه شکوه دراکباتان - آستانه و کرد کوی شعبه ای ندارد.