اطلاعیه ها

اطلاعیه دفتر مرکزی شکوه

احتراما
بدینوسیله به اطلاع تمام مدیران شعب شکوه در تهران و شهرستان ها می رسانیم که از تاریخ۹۶/۰۷/۰۱ فقط کتابهای چارت آموزشی شکوه در کلاس ها تدریس می شود و استفاده از کتابهای دیگر آموزشی به عنوان کتاب اصلی غیرقانونی می باشد.
این اتفاق برخلاف قرارداد امضاء شده می باشد و حق پیگیری قانونی آن برای دفتر مرکزی محفوظ می باشد.
باتشکر

*************************************************************

زبان آموزان و اولیاء محترم
مدیران شعب مختلف شکوه در ایران
از تاریخ ۹۶/۰۷/۰۱ طبق مصوبه دفتر مرکزی شکوه و هیئت مدیره در انتهای هر ترم اصلی می بایست کارنامه هایی که به امضاء دکتر شکوه رسیده و دارای هولوگرام مخصوص دفتر مرکزی است به زبان آموزان محترم ارائه شود. لذا زبان آموزان محترم در صورت دریافت نکردن و یا دریافت کارنامه هایی که دارای مهر و هولوگرام نیستند، جدا خودداری کنند و این امر را به اطلاع دفتر مرکزی برسانند.
این تصمیم برای جلوگیری از سوء استفاده بعضی از موسسات غیرمجاز و همچنین در راستای یکپارچه کردن سیستم نمره دهی و ارزیابی کردن عزیزان زبان آموز در تمام موسسات شکوه می باشد.
هرگونه شکل دیگر غیر از کارنامه نمونه در سایت از نظر شرکت شکوه فاقد اعتبار است.

 

***************************************************************

 

 

توجه!
به اطلاع می رسانیم نماینده های حقوقی استانها تحت هیچ شرایطی در امور مالی نقشی ندارند و این امور مستقیما با دفتر مرکزی شکوه در تهران می باشد.
شعب غیر مجاز:
  • سلماس (مدیریت آقای علی طاهری)
  • تبریز (مدیریت آقای بهزاد خلیلی)
  • چالوس و نوشهر (مدیریت آقای تهمتن)
  • گرگان (مدیریت آقای احمد صفر خانی)
  • موسسه شکوه دراکباتان شعبه ای ندارد.