Book Club

شرکت شکوه ایران برای زبان آموزانی که قصtop quality term papers د دارند دانش زبانی خود را در فضایی متفاوت، آزاد  و نزدیک به واقعیت به کار گیرند، تصمیم به برگزاری کلاس های کتاب خوانی گرفته است. این کلاس ها به زبان آموزان این شانس را می دهند که دانش زبانی خود را فعال کنند، اشتباهات خود را تصحیح کنند و در استفاده از زبان مستقل شوند.

نوجوانان

۳ کتاب

۱۲ جلسه

personal narrative essay example

۳۰۰۰۰۰ تومان

بزرگسالان

۴ کتاب

۱۲ جلسه

۳۰۰۰۰۰ تومان

بزرگسالان (Advanced)

۲ کتاب

۱۰ جلسه

 ۲۵۰۰۰۰ تومان

توجه!
به اطلاع می رسانیم نماینده های حقوقی استانها به هیچ وجه در امور مالی نقشی ندارند و این امور مستقیما با دفتر مرکزی شکوه در تهران می باشد.
شعب غیر مجاز:
  • تبریز (مدیریت آقای بهزاد خلیلی)
  • چالوس و نوشهر (مدیریت آقای تهمتن)
  • گرگان (مدیریت آقای احمد صفر خانی)
  • موسسه شکوه دراکباتان - آستانه و کرد کوی شعبه ای ندارد.