Free Discussion

شرکت شکوه ایران برای زبان آموزانی که قصد دارند دانش زبانی خود را در فضایی متفاوت و نزدیک به واقعیت به کار گیرند، تصمیم به برگزاری کلاس های بحث آزاد گرفته است. این کلاس ها به زبان آموزان این شانس را می دهند که دانش زبانی خود را فعال کنند، اشتباهات خود را تصحیح کنند و در استفاده از زبان مستقل شوند.

این دوره ها در سه سطح Intermediate Upper-intermediate Advanced برگزار می شوند.

بزرگسالان

۱۰ موضوع

۱۰ جلسه

۲۵۰۰۰۰ تومان

شرط شرکت در این دوره ها داشتن حداقل دانش زبانی Intermediate در آزمون تعیین سطح می باشد.