TOEFL Preparation Courses

عزیزان توجه داشته باشند که جدول کلاس های زیر برای زبان آموزانی است که حداقل دانش زبانی آنها Upper Intermediate می باشد.

شرایط ارائه شده در جدول زیر همگی با توجه به دانش زبانی و امتحان تعیین سطح قابل تغییر و انعطاف پذیر هستند.

سه ماه

۴ روز در هفته فشرده

خصوصی

 

 

TOEFL ibt

پنج ماه

۲ روز در هفته

نیمه فشرده

چهار ماه

۳ روز در هفته

فشرده

نیمه خصوصی

 

شش ماه

۲ روز در هفته

نیمه فشرده

توجه!
به اطلاع می رسانیم نماینده های حقوقی استانها به هیچ وجه در امور مالی نقشی ندارند و این امور مستقیما با دفتر مرکزی شکوه در تهران می باشد.
شعب غیر مجاز:
  • تبریز (مدیریت آقای بهزاد خلیلی)
  • چالوس و نوشهر (مدیریت آقای تهمتن)
  • گرگان (مدیریت آقای احمد صفر خانی)
  • موسسه شکوه دراکباتان - آستانه و کرد کوی شعبه ای ندارد.