تهران – افسریه (دخترانه)

آدرس: خیابان ۱۵ متری سوم، بین خیابان ۲۱ و ۲۲، پلاک ۲۸۸

تلفن: ۳۳۶۵۷۳۹۶ – ۳۳۸۱۹۱۶۱