تهران – بهار شمالی

آدرس: خیابان بهار شمالی، روبروی بیمارستان امام سجاد (ع)، شماره ۲۱۰

تلفن: ۸۸۳۰۱۴۰۳