تهران-ایران زمین (مرکزی)

آدرس: شهرک قدس، خیابان ایران زمین، بین خیابان دوم و چهارم، پلاک ۳۵

تلفن: ۸۸۰۸۳۰۵۷ – ۸۸۰۸۴۵۴۵ – ۸۸۵۸۴۶۳۸