شعبات شهرستان

 

ردیف استان نام تلفن آدرس
۱ خراسان رضوی مشهد ۰۵۱-۳۸۷۸۱۷۴۸
۰۵۱-۳۸۷۹۸۳۳۲
رضا شهر – بلوار پیروزی – بین چهارراه خاقانی و پیروزی ۱۲ – پلاک ۲۲۶ -آموزشگاه شکوه
۲ آذربایجان غربی مهاباد ۴۲۲۲۳۵۴۰ – ۰۴۴ مهاباد – خ صلاح الدین – ایوبی غربی – بن بست خاتمی – پلاک ۹
۳ خراسان رضوی درگز ۰۵۱-۴۶۲۲۵۸۰۰ درگز – خیابان فرمانداری – بین جانبازان ۲ و ۴ – موسسه زبان انگلیسی شکوه
۴ مازندران شکوه بابلسر ۰۱۱-۳۵۳۳۳۰۶۰
۰۱۱-۳۵۳۳۳۰۲۲
چهار راه مسجد جامع – ابتدای خیابان شهید جباری
۵ گیلان شکوه رشت ۰۱۳۱-۲۲۲۳۲۳۷
۰۱۳۱-۲۲۳۵۸۴۸
سبزه میدان – جنب سینما ۲۲ بهمن – کوچه احتشام – ساختمان ملت – موسسه شکوه
۶ مازندران شکوه خرم آباد تنکابن ۵۴۲۵۲۹۸۲ – ۰۱۱ خیابان انقلاب – طبقه فوقانی داروخانه دکتراعلائی – آموزشگاه قائم
۷ گلستان شکوه کلاله ۴۲۴۱۲۶۸ – ۰۱۷۴ خیابان آزادی ششم – پلاک ۵۰۶( دخترانه نوین – پسرانه بیان)
۸ سمنان سمنان ۰۲۳-۳۳۴۵۷۷۳۱ سمنان – بلوار جمهوری -خیابان شانزدهم – پلاک ۵۸۳
۹ مازندران تنکابن ۰۱۱-۵۴۲۳۱۰۴۹
۰۱۱-۵۴۲۲۶۵۵۰
مازندران – تنکابن – خیابان جمهوری – جنب مخابرات – ساختمان شکوه
۱۰ گلستان گرگان ۰۱۷-۳۲۲۳۵۲۶۸ گرگان – گرگان جدید – روبروی رسالت ۳۱ – آموزشگاه زبان پویش
توجه !
شعب غیرمجاز
  • سلماس (مدیریت آقای علی طاهری)
  • تبریز (مدیریت آقای بهزاد خلیلی)
  • چالوس و نوشهر (مدیریت آقای تهمتن)
  • گرگان (مدیریت آقای احمد صفر خانی)