کیف کنیم و بهتر یاد بگیریم

در کارگاه‌های فیلم…ویدئو‌های جذاب و پر بیننده زبان انگلیسی را با رویکردی خلّاق تماشا می‌کنیم و در اثنای تقویت شنیدن با نگاهی متفاوت و مؤثر، … ادامه خواندن کیف کنیم و بهتر یاد بگیریم