Cambridge Exams

دانشگاه کمبریج از سال ۱۹۱۳ فعالیت خود را در زمینه اموزش و ارزیابی زبان انگلیسی به صورت بین المللی شروع کرده است. مدارک انگلیسی دانشگاه کمبریج بر پایه امتحانات عمیقی هستند که یادگیری زبان انگلیسی را لذت بخش، موثر و ارزنده می کنند. این مدارک تحصیلی بر پایه تحقیقات انجام شده در زمینه آموزش به صورت جهانی و یادگیری موثردر هر نقطه جغرافیایی و هر زبانی می باشد. این مدارک با ایجاد انگیزه و توانایی برای یادگیری زبان انگلیسی در تمام سنین با پرورش مهارت های عملی، شما را برای ارتباط زبانی در دنیای واقعی آماده می سازند. تمامی آزمون هابا تاکید بر سطوح تعریف شده در چارچوب مشترک سنجش  اروپایی و مرجع (CEFR) به زبان آموزان کمک می کنند تا گام به گام مهارت های خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن خود را بهبود بخشند.

هر ساله بیش از ۵٫۵ میلیون نفر در امتحانات دانشگاه کمبریج در مقاطع مختلف شرکت می کنند. نزدیک به ۲۸۰۰ مرکز برگزاری ازمون در ۱۳۰ کشور برگزاری این امتحانات را تحت نظر مستقیم خود دانشگاه تحت تدابیر و شرایط استاندارد برگزار می کنند. مدارک انگلیسی کمبریج ، برترین و بالاترین نشانه مورد قبول ومورد اطمینان هزاران سازمان  جهانی  می باشد.

ادامه مطلب