Film Club

شرکت شکوه ایران برای زبان آموزانی که قصد دارند دانش زبانی خود را در فضایی متفاوت، آزاد و نزدیک به واقعیت به کار گیرند، تصمیم به برگزاری کلاس های فیلم گرفته است. این کلاس ها به زبان آموزان این شانس را می دهند که دانش زبانی خود را فعال کنند، اشتباهات خود را تصحیح کنند و در استفاده از زبان مستقل شوند.

کودکان – نوجوانان

۵ فیلم ( انیمیشن)

۱۰ جلسه

۲۵۰۰۰۰ تومان

نوجوانان – بزرگسالان

۵ فیلم

۱۰ جلسه

۲۵۰۰۰۰ تومان

نوجوانان – بزرگسالان

۶ فیلم

۱۲ جلسه

۳۰۰۰۰۰ تومان

توجه !
شعب غیرمجاز
  • سلماس (مدیریت آقای علی طاهری)
  • تبریز (مدیریت آقای بهزاد خلیلی)
  • چالوس و نوشهر (مدیریت آقای تهمتن)
  • ارومیه (مدیریت آقای سفیدیان)
  • گرگان (مدیریت آقای احمد صفر خانی)