آرشیو تگها: "past progressive"

The policeman came in.

مامور پلیس وارد شد.

“What were you doing on the night of the murder?” he asked.

او پرسید: “شب قتل مشغول انجام چه کاری بودی؟”

“I was studying English grammar, Sir.”

” من دستور زبان انگلیسی می‌خواندم، آقا.”

“Oh, were you? Can you prove it?”

“اوه، واقعا؟ می‌توانید ثابت کنید؟”

“I can indeed. My mom was watching a series on Netflix, and my brother was learning English vocabulary. We were all sitting together right here.”

بله که می‌توانم، مادرم مشغول تماشای سریال در Netflix و برادرم در حال یادگیری واژگان انگلیسی بود. همه ما همین جا کنار هم نشسته بودیم.”

“Okay then. You are clearly innocent. Have a good day, Sir.”

” بسیار خب، پس واضح است که شما به بی گناه هستید. روز خوبی داشته باشید قربان.

و به همین راحتی، گذشته استمراری (past continuous) آنتونیو را از دردسر نجات داد.

خب، درواقعیت این ماجرا اتفاق نیفتاد. اما توجه کنید که چگونه بسیاری از افعال داستان در یک زمان خاص- یعنی گذشته استمراری- بیان می شوند.

بدون این زمان، بیان چنین داستانی غیر ممکن یا حداقل بسیار دشوار است.

شاید لازم نباشد خود را از چنین مشکلاتی نجات دهید اما مطمئناً دوست دارید به راحتی و با اطمینان داستان‌ها را تعریف کرده و در مورد گذشته صحبت کنید.

برای انجام این کار باید برای زمان گذشته استمراری (past continuous) تسلط داشته باشید و نحوه استفاده از آن را مانند یک بومی زبان یاد بگیرید.

و این چیزی است که در این مقاله می آموزید.

نحوه استفاده از گذشته استمراری زبان انگلیسی

گذشته استمراری (past continuous) که به عنوان past progressive نیز شناخته می‌شود، یکی از آن صرف فعل هایی است که زبان آموزان عاشق یادگیری آن هستند.

ساختن، استفاده و تسلط آن آسان و بسیار رایج است.

به همین دلیل، اغلب آن را در فیلم‌ها، برنامه‌های تلویزیونی، آهنگ‌ها و موارد دیگر می‌شنوید.

نحوه تشکیل گذشته استمراری

همانطور که در هر زمان اتفاق می‌‌افتد، گذشته استمراری را می‌توان در سه شکل یافت: جملات مثبت، جملات منفی و جملات سوالی.

جملات

یک جمله مثبت فقط یک جمله خبری است.

اگر نفی نمی‌کنید، سوال نمی‌کنید یا دستور نمی‌دهید، شما در حال بیان خبری هستید.

برای ساختن گذشته استمراری برای جملات خبری فقط به دو چیز نیاز دارید: گذشته ساده فعل to be و وجه وصفی معلوم فعل اصلی (شکل –ing):

I was reading

You were reading

He was reading

She was reading

It was reading

We were reading

They were reading

به چند نمونه از جملات مثبت نگاه کنید:

My dad was reading at 8 p.m.

پدرم ساعت ۸ شب در حال مطالعه کتاب بود.

They were cooking dinner at that time.

آ‌نها در آن زمان مشغول پخت شام بودند.

جملات منفی

تبدیل یک جمله به جمله منفی در گذشته استمراری به سادگی افزودن not بعد از زمان گذشته فعل to be است. سایر عناصر به همان شکل ثابت می‌مانند:

I was not (wasn’t) reading

You were not (weren’t) reading

He was not (wasn’t) reading

She was not (wasn’t) reading

It was not (wasn’t) reading

We were not (weren’t) reading

They were not (weren’t) reading

حالت منفی دو مثال از بخش قبل، به این شکل خواهند بود:

My dad wasn’t reading at 8 p.m.

They weren’t cooking dinner at that time.

سوالات

فرم سوالی این نوع صرف فعل نیز بسیار ساده است.

فقط از وارونگی استفاده کنید – فعل را در موقعیت اول و شخص را در موقعیت دوم قرار دهید.

در پایان یک علامت سوال اضافه کنید و می بینید که یک جمله سوالی در گذشته استمراری ساخته اید:

Was I reading?

Were you reading?

Was he reading?

Was she reading?

Was it reading?

Were we reading?

Were they reading?

این همان چیزی است که در صورت تبدیل جمله خبری به حالت سوالی به دست می‌آید:

Was my dad reading at 8 p.m.?

Were they cooking dinner at that time?

آسان‌تر از این نمی‌شود!

نحوه استفاده از گذشته استمراری

گذشته استمراری (past continuous) را می‌توان برای اهداف زیر استفاده کرد:

برای توصیف زمینه یک داستان

اگر می‌خواهید داستانی را بگویید، ابتدا می‌خواهید آنچه را که در آن زمان اتفاق افتاده بود را شرح دهید.

شما باید نحوه اتفاقات آن لحظه (در گذشته) را توضیح دهید (مشابه استفاده از زمان حال استمراری برای صحبت درباره چیزهایی که در حال حاضر در حال رخ دادن است).

به عنوان مثال:

The sun was shining. The kids were having fun in the park, and the moms were talking about their plans for the weekend.

خورشید می‌تابید. بچه‌ها در پارک تفریح می‌کردند و مادران در مورد برنامه‌های خود برای آخر هفته صحبت می‌کردند.

برای صحبت در مورد آنچه کسی در یک لحظه خاص در گذشته انجام داده

این کاربرد مربوط به مورد قبلی است اما صرفا مرتبط با زمانی خاص در گذشته است.

اگر می‌خواهید بگویید شخصی در یک لحظه خاص در گذشته چه کاری انجام داده است (لازم نیست زمان دقیق ذکر شود)، از این زمان استفاده کنید:

It was 11 a.m. when Paul was having a bath.

ساعت ۱۱ صبح بود که Paul حمام می‌کرد.

The little kid was crying at that moment.

آن بچه کوچک در آن لحظه گریه می‌کرد.

صحبت درباره اقداماتی که مدتی در گذشته به طول انجامیده است

گاهی اوقات باید بگویید که یک عمل چند دقیقه، ساعت یا حتی چند روز به طول انجامیده است.

گذشته استمراری زمان کاملی برای صحبت در مورد آن‌ها است:

The dog was barking for hours.

سگ ساعت‌ها پارس می‌کرد.

She was studying English all afternoon.

او تمام بعد از ظهر انگلیسی می‌خواند.

برای صحبت در مورد دو اقدام همزمان که در گذشته انجام شده است

Simultaneous به معنی اتفاق افتادن همزمان است.

وقتی دو عمل همزمان در گذشته انجام می‌شود، ما برای هر دو آن‌ها از گذشته استمراری استفاده می‌کنیم:

I was washing the dishes while Mary was cleaning the bathroom.

من داشتم ظرف‌ها را میشستم در حالیکه ماری داشت حمام را تمیز می‌کرد.

Mom was sleeping and dad was watching TV.

مامان خوابیده بود و پدر تلویزیون تماشا می‌کرد.

دیدن کلمه while در این نوع ساخت بسیار معمول است:

While the boy was jumping, the girl was running.

در حالیکه پسر می‌پرید، دختر می‌دوید.

Thomas was drinking coffee while he was waiting for his friend.

توماس در حال نوشیدن قهوه انتظار دوستش را می‌کشید.

به خاطر داشته باشید که برای استفاده از گذشته استمراری لازم نیست اقدامات همزمان در یک محل انجام ‌شود.

آن‌ها فقط باید همزمان اتفاق بیفتند:

While I was waking up in New York, my friend was landing in London.

در حالیکه من در نیویورک بیدار می‌شدم، دوستم (در هواپیما) در لندن فرود می‌آمد.

She was thinking about what her friend was doing 2,000 miles away.

او در مورد آنچه دوستش ۲۰۰۰ مایل دورتر انجام می‌داد، داشت فکر می‌کرد.

برای توصیف عمل در حال انجامی که توسط یک عمل دیگر قطع شده است

این یکی از رایج‌ترین کاربردهای گذشته استمراری است.

اگر در حال انجام عملی در گذشته هستید که توسط یک اقدام ناگهانی دیگر قطع می‌شود از گذشته استمراری برای فعلی که در حال انجام است استفاده کنید.

She was taking a shower when the telephone rang.

داشت دوش می‌گرفت که تلفن زنگ خورد.

When he opened the door, they were eating dinner already.

وقتی در را باز کرد، آن‌ها در حال خوردن شام بودند.

همانطور که در بخش بعدی خواهید دید (گذشته استمراری در مقابل گذشته ساده)، در این نوع جملات when کلمه‌ای است که زیاد به کار می رود:

When the accident happened, I was sitting on that bench.

وقتی این حادثه اتفاق افتاد، من روی آن نیمکت نشسته بودم.

He found me when I was eating dinner.

در حال خوردن شام بودم که (او) مرا پیدا کرد.

صحبت در مورد اقدامات مکرر گذشته که باعث آزردگی فرد شده است

احتمالاً از قبل می دانستید که می‌توانید از حال استمراری برای صحبت در مورد عادات دیگران که شما را آزار می‌دهند استفاده کنید.

اما آیا می‌دانستید که می‌توانید همین کار را با گذشته استمراری انجام دهید؟

سه قید تکرار رایج در این نوع جملات always، forever و constantly هستند:

She was always playing loud music.

همیشه موسیقی را با صدای بلند پخش می‌کرد.

You were shouting forever!

همیشه داد میزدی!

They were constantly arguing when they were together.

وقتی با هم بودند مدام دعوا می‌کردند.

صحبت درباره تغییر عقیده

اگر برنامه‌ای در ذهن داشتید اما در نهایت کار متفاوتی انجام داده‌اید از گذشته استمراری going to برای برنامه اصلی خود استفاده کنید.

I was going to buy some oranges, but I saw the bananas and I changed my mind.

من قصد داشتم پرتقال بخرم، اما موزها را دیدم و نظرم عوض شد.

They were going to spend the day at the beach, but it started raining.

آن‌ها قصد داشتند روز خود را در ساحل بگذرانند اما باران بارید.

بیان آرزوهایی در مورد زمان حال

این آخرین کاربرد از گذشته استمراری نیز عجیب و شگفت آور است.

اگر در حال انجام کاری هستید اما شما دوست داشتید واقعیت متفاوت بود و دوست داشتید کار دیگری انجام دهید، ناامیدی خود را با گذشته استمراری ابراز کنید.

I wish we were sunbathing in Athens right now.

I wish she were sleeping!

توجه داشته باشید که پس از فعل wish در این جملات از عبارت were استفاده کنید. این حالت مربوط به وجه شرطی در زبان انگلیسی می‌شود.

به عنوان مثال:

I wish you were smiling.

I wish he were smiling.

گذشته استمراری در مقابل گذشته ساده

در زبان انگلیسی بسیار رایج است که هنگام صحبت از زمان گذشته از صرف فعل های مختلف استفاده می‌کنیم.

دو صرف فعلی که اغلب با هم ترکیب می‌شوند، گذشته استمراری (past continuous) و گذشته ساده (past simple) هستند.

این دو حالت فعل گهگاهی زبان آموزان را دچار یک سردرگمی گرامری می‌کند، زیرا گاهی اوقات دشوار است که بدانید از کدام یک باید استفاده کنید.

چندین قانون وجود دارد که با توجه به آنها متوجه می شوید چه زمانی از هر یک از آن‌ها استفاده کنید، اما زمانی که آن‌ها در یک جمله در کنار هم ظاهر می‌شوند تقریباً همیشه بدین معناست که در آن یک عمل تا زمانی در حال انجام بوده که توسط دیگری قطع می‌شود.

در این حالت، ما از گذشته استمراری برای عمل در حال انجام و از گذشته ساده برای عملی که عمل اول را قطع کرده است، استفاده می‌کنیم.

Sarah was taking a bath when someone knocked.

سارا داشت حمام می‌کرد که شخصی در خانه را زد.

My dad was making breakfast when the smoke alarm went off.

پدرم صبحانه را آماده می‌کرد که زنگ دود به صدا درآمد.

همانطور که می‌بینید، when در ابتدا یا وسط  جمله به طور معمول، قبل از عبارت گذشته ساده استفاده می‌شود.

When Caroline arrived, John was sleeping.

John was sleeping when Caroline arrived.

توجه داشته باشید تنها تفاوت بین این دو جمله (جدا از ترتیب کلمات) ویرگول است که اگر با when شروع کنیم ظاهر می‌شود:

When she left, I was doing my homework.

When they met, it was raining.

منابع تمرین برای زمان گذشته استمراری

اکنون که همه چیز را درباره گذشته استمراری می دانید، وقت تمرین است.

English Test Store

علیرغم اسم سایت ( که فروشگاه آزمون‌های انگلیسی است)، این صفحه اینترنتی کاملاً رایگان است.

آزمون‌ها نه تنها شامل تست‌هایی برای تمرین گذشته استمراری است، بلکه آزمون‌هایی با گذشته ساده و استمراری نیز دارد. و حتی برخی آزمون‌ها گذشته ساده، گذشته استمراری و گذشته کامل همه با هم را شامل می شود.

همه سوالات چند گزینه‌ای هستند و پس از هر پاسخ بازخورد فوری و توضیحات گرامری را دریافت می‌کنید.

Perfect English Grammar

این یکی دیگر از سایت‌های فوق‌العاده برای تمرین گذشته استمراری است.

در پایان اولین تمرین، تمرینات بیشتری خواهید دید (سوالات و جملات ترکیبی- عبارات، جملات منفی و سوالی).

می‌توانید تمام تمرینات را رایگان به صورت فرمت PDF دانلود کنید.

سایر منابع:

Focus English School

English 4U

Englisch Hilfen

همانطور که می‌بینید، گذشته استمراری انگلیسی زمان سختی نیست.

اگر گذشته ساده to be و نحوه تشکیل وجه وصفی فعل را بدانید ساختن آن بسیار ساده است و کاربردهای آن به اندازه‌ای خاص است که اغلب با زمان‌های دیگر اشتباه گرفته نمی‌شود.

اگر نحوه استفاده از این زمان را بیاموزید – به ویژه هنگامی که با گذشته ساده ظاهر می‌شود – می‌توانید در مورد اکثر مواردی که در گذشته اتفاق می‌افتد صحبت کنید.

به لطف این نوع صرف فعل، شما می‌توانید استرس داستان گویی خود را پشت سر بگذارید و بتوانید با اطمینان و به درستی در مورد بسیاری از مسائل و حوادث صحبت کنید.

دوستان من کنجکاو باشید و مثل همیشه از یادگیری شاد!

منبع: FluentU language and culture blog