آرشیو تگها: "please"

Please (لطفاً)، thank you (متشکرم) و you’re welcome (خواهش میکنم) احتمالا رایج‌ترین عبارات انگلیسی هستند. Please برای درخواست مودبانه چیزی، thank you یا thanks در مواقعی که کسی کاری را برای شما انجام می‌دهد یا چیزی را به شما می دهد استفاده می‌شوند. و در آخر، you’re welcome به عنوان یک پاسخ مودبانه و در موقعیتی که کسی از شما برای چیزی تشکر می‌کند، استفاده می‌شود. قوانین و فرم‌های متناوب این سه عبارت مهم را به زبان انگلیسی بیاموزید.

استفاده از Please برای درخواست کردن

Please به منظور مودبانه‌تر کردن درخواست‌ها استفاده می‌شود. به پایان سوالات مودبانه اضافه می‌شود و قبل از آن کاما قرار می‌گیرد.

Polite Question + , + please +   ?

سوال مودبانه + , + please + ؟

Could you give me a hand, please?

May I use your telephone, please?

Can I join your table, please?

Please را همچنین میتوان هنگام پرسیدن سوال مودبانه قبل از فعل قرار داد:

Would you please help me with this?

Could you please explain the grammar again?

استفاده از Please برای پاسخ مثبت به پیشنهاد کمک کسی

Please همچنین برای تایید پیشنهاد کمک با استفاده از عبارت “yes, please” استفاده می‌شود.

Would you like to come with us? – Yes, please.

May I help you? – Yes, please. I’d like to know more about this month’s sale.

استفاده از Please در هنگام دادن دستورالعمل انجام کاری

عموماً، please هنگام دادن دستور یا دستورالعمل‌ها استفاده نمی‌شود، به خصوص اگر تعدادی دستورالعمل وجود داشته باشد که باید رعایت شود. به عنوان مثال، یک معلم ممکن است دستورات زیر را به یک کلاس بدهد:

Open your book to page 40.

Read the introduction.

Do the introductory exercises.

Read the passage.

Take the multiple choice follow-up quiz.

Please می‌تواند هنگام دستور دادن و برای مودبانه‌تر شدن خواسته‌ای استفاده شود. این حالت تنها در انگلیسی گفتاری و معمولا زمانی روی می‌دهد که فقط یک دستور (یا دستورالعمل) در کار باشد.

Please sit down.

Pay attention, please.

Please fill in this form.

توجه داشته باشید که please در ابتدا یا انتهای دستورالعمل آورده می‌شود.

Thank You

Thank you در موقعیت تعریف و تمجید استفاده می‌شود:

You’re a fantastic tennis player! – Thank you.

I really enjoyed dinner. It was very tasty. – Thank you, I’m glad you like it.

Thank You برای پذیرش و رد پیشنهادات

Thank you اغلب در ابتدای پاسخ شما به یک پیشنهاد استفاده می‌شود. میتوان از آن به دو صورت مثبت و منفی برای پذیرش یا رد پیشنهاد استفاده کرد.

Would you like something to drink? – Thank you. I’d like a cola, please.

Do you want to join us at the concert tonight? – No thank you. I need to study!

Thanks

Thanks نیز به همان شیوه استفاده از Thank you ، اما در موقعیت‌های غیر رسمی  کاربرد دارد.

You’re Welcome

عبارت  you’re welcome رایج‌ترین پاسخ در موقعیتی است که کسی از شما به خاطر چیزی تشکر می‌کند. You’re welcome عبارتی است که از کلمه آلمانی willkommen گرفته شده است. با این حال، همانطور که در زیر می‌خوانید استفاده آن نسبت به زبان آلمانی بسیار متفاوت است. عبارات دیگر برای گفتن  you’re welcome عبارتند از:

رسمی

Don’t mention it.

Not at all.

My pleasure.

I’m glad to have been of help.

غیررسمی

No problem.

Sure.

Certainly.

چه زمانی از Please استفاده نکنید

Please به عنوان پاسخی برای thank you استفاده نمی‌شود.

نادرست

Thank you. – Please.

 درست

Thank you. – You’re welcome.

Thank you. – No problem.

Thank you. – Not at all.

استفاده از Please و Thank You در مقایسه با زبان‌های دیگر

استفاده از please و thank you در زبان انگلیسی بسیار مهم است. معادل Please و thank you در سایر زبان‌ها وجود دارد، اما استفاده از please و thank you در زبان انگلیسی همیشه یکسان نیست. بیایید دو مثال یکی از زبان آلمانی و یکی از زبان ایتالیایی را در نظر بگیریم که در آن از ترجمه  please در ایتالیایی یا آلمانی استفاده می‌شود اما در زبان انگلیسی نه.

ایتالیایی “Please” – Prego

Posso sedermi? – Prego

ترجمه تحت‌ اللفظی انگلیسی:

Can I sit down me? – Please

ترجمه مناسب انگلیسی:

Can I sit down? – Certainly

آلمانی “Please” – Bitte

Vielen Dank! – Bitte schoen!

ترجمه تحت‌ اللفظی انگلیسی:

Many thanks! – Please pretty!

ترجمه مناسب انگلیسی:

Many thanks! – You’re welcome!

آزمون Please، Thank You، You’re Welcome

جای خالی را با please، thank you یا you’re welcome پر کنید.

    Could you _____ help me with my homework?

    Would you like to have dinner early today? Yes, _____.

    Thank you for your advice. – _____. I’m glad you found it helpful.

    Would you like something to drink? _____. I’m not thirsty.

    Another way to say _____ is my pleasure.

    _____ sit down and begin the lesson.

    Could I sit down next to you? Certainly. – _____.

    May I use your restroom, _____?

    _____ to use my study if you would like.

    _____ for your help on the test. I got an A!

پاسخ‌ها:

    please

    please

    You’re welcome

    Thank you

    you’re welcome

    Please

    Thank you

    please

    You’re welcome

    Thank you

درباره کارکردهای انگلیسی (English Functions)

استفاده از please و thank you به عنوان کارکردهای زبانی شناخته می‌شوند. یادگیری کارکردهای صحیح زبان به شما در درک و استفاده ازعبارات و دستور زبان درست در شرایط خاص کمک می‌کند.

منبع: ThoughtCo