Tourism

دوره English for International Tourism یک سری سه سطحی است که برای پاسخگویی به نیازهای زبان انگلیسی متخصصان صنعت گردشگری و دانشجویان گردشگری در زمینه آموزش عالی طراحی شده است.
در این دوره با استفاده از کتاب های Tourism انتشارات Pearson، عکس ها و نقشه ها از کتاب های راهنمای محبوب جهان، زبان آموزان این انگیزه را پیدا می کنند که:

  • دانش زبانی خود را ارتقا دهند
  • اصطلاحات تخصصی بیاموزند
  • اعتماد به نفس لازم در مهارت های حرفه ای مورد نیاز در صنعت گردشگری را کسب کنند
  • مهارت های زبانی را در مطالعات موردی واقع بینانه عملا تمرین کنند

 

شرط شرکت در این دوره ها قبولی در سطح Intermediate دانش زبان عمومی در آزمون تعیین سطح می باشد.

توجه !
شعب غیرمجاز
  • سلماس (مدیریت آقای علی طاهری)
  • تبریز (مدیریت آقای بهزاد خلیلی)
  • چالوس و نوشهر (مدیریت آقای تهمتن)
  • ارومیه (مدیریت آقای سفیدیان)
  • گرگان (مدیریت آقای احمد صفر خانی)